Tel. +31 (0) 88 - 783 01 11

Advisering

STE B.V. is gespecialiseerd in een integrale benadering van gebouwveiligheid.

Wij staan voor oplossingen waarbij uw belangen optimaal worden behartigd met de wettelijke voorschriften als vertrekpunt. Wij kennen geen standaardopdrachten en -oplossingen. Onze professionals durven onorthodox te zijn in hun advies en aanpak, als dat tot de beste oplossing of het beoogde resultaat leidt.

Hierbij wordt niet geschuwd om geavanceerde technieken in te zetten. Technieken die alle vallen binnen het "modebegrip" Fire Safety Engineering, met als onderscheidenlijk verschil met onze collega adviesbureaus, dat wij onze medewerkers op (laten) leiden in Amerika.