Tel. +31 (0) 88 - 783 01 11

Voorbeeld Simulex

Simulex maakt het mogelijk om een gebouw en de mensen in het gebouw te definiëren en vervolgens een simulatie uit te voeren om te kijken hoe lang het duurt voordat bepaalde gebouwdelen en het gehele gebouw ontruimd is. Simulex maakt gebruik van 2D plattegronden met trappen en uitgangen aan elkaar gelinkt. Hierdoor kan men probleemgebieden ontdekken en oplossingen vervolgens toetsen.