Tel. +31 (0) 88 - 783 01 11

Algemeen

De overheid (als het bevoegd gezag), de brandweer, bouw- en woningtoezicht, milieudienst, verzekeraars, arbodiensten en/of (toekomstige) gebruikers .......... vele partijen stellen (steeds) stringentere voorwaarden aan de veiligheidsvoorzieningen om de veiligheid van het personeel, de bezoekers maar ook van het gebouw te garanderen.

Het creëren en in stand houden van een veilige woon-, werk-, en leefomgeving is een dynamisch proces, waarbij weloverwogen keuzes gemaakt dienen te worden. Uiteenlopende en soms tegenstrijdige eisen- en wensenpakketten worden afgewogen tegen financiële en praktische mogelijkheden.

Haalbaarheid van een mogelijke oplossing moet het uitgangspunt zijn. Immers: niet haalbare oplossingen zijn geen oplossingen, zeker niet op het gebied van de (brand)veiligheid.