Tel. +31 (0) 88 - 783 01 11

Disclaimer

Kamer van Koophandel
STE B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61565415.

Inhoud en aansprakelijkheid
Op deze website wordt u algemene informatie aangeboden omtrent de diensten van STE B.V. Hoewel STE B.V. de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op deze website versterkte informatie, kan STE B.V. niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. STE B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website versterkte informatie.

De op onze website verstrekte informatie dient niet te worden beschouwd als een professioneel advies. U dient derhalve op grond van deze informatie geen zelfstandige handelingen te verrichten zonder ons voorafgaand advies.

Onze website bevat veel onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van STE B.V. en van derden rusten. Zo zijn tekeningen, foto's, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd en is ook de benaming "STE B.V. " alsmede het daarbij behorende logo gedeponeerd als merk bij het Benelux merkenbureau. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van STE B.V., (onderdelen van) de site elektronisch of anderzins te kopieren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de site aan te brengen.

STE B.V. is niet aansprakelijke voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met (enige pagina van) de website van STE B.V.